NASA NEW ZEALAND KA BA?
KAILANGAN MO BA NG TULONG SA VISA?

Maipagmamalaki namin na mahigit isang dekada na kaming tumutulong sa pagproseso ng New Zealand visa. Kami ay grupo ng Filipinos at New Zealanders na  naka base dito sa Auckland. Nakatulong na kami sa mahigit 2,000 na tao mula sa loob at labas ng New Zealand na makakuha ng visa.

Ang aming mga mahuhusay na Licensed Immigration Advisers ay nangangasiwa sa lahat ng aspeto ng pagproseso ng visa sa immigration at nagbibigay ng payo sa mga Filipino dito sa New Zealand.

Ginagawa naming simple, malinaw at maayos ang pagproproseso sa immigration at tinatanggal ang mga risks para iyong mapagtuunan ang paghahanda ng iyong buhay sa New Zealand.

Ang mundo ay patuloy na nagbabago. Dahil sa Covid 19, patuloy na naapektuhan ang mga tao at kanilang mga visa. Mahalaga na maging handa kahit na ang iyong visa ay hindi pa mag-eexpire. Kailangan nang kumilos agad bago pa magbago ang mga polisiya ng immigration.

Ngayon na ang tamang panahon na maghanda para sa iyong kinabuksan sa New Zealand. Makakatulong kami sa inyo.