MAY KAKILALA KA BA NA KAILANGAN NG VISA ASSISTANCE O TRABAHO?

Kung may kakilala ka na maaring interesado sa Pinoy Visas NZ, kumpletuhin lamang ang form sa ibaba at kami ay makikipag-ugnayan sa kanila.

Kapag sila ay nag-sign up para sa temporary or residence visa sa amin, kayong dalawa ay automatic na makakakuha ng $100 voucher na inyong mapipili! Siguraduhin na kayo ay parehas na registered sa Pinoy Visas para maging eligible!

KUMPLETUHIN ANG NASA IBABA:

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Terms and Conditions

  1. Ang ni – refer ay kailangan mag sign – up o magbayad para sa service ng Pinoy Visas Ltd para maging eligible kayo ng $100 voucher.
  2. Ang mag rerefer ay dapat may permisyon sa i-rerefer nya bago nya isubmita ang form sa kanilang pangalan.
  3. Ang reward ay hindi pwedeng ipalit as cash.
  4. Kung sino man sa nagrefer or nirefer ang nagbigay ng hindi totoong impormasyon, ang Pinoy Visas Ltd ay may karapatan na bawiin ang reward/voucher.
  5. Pinoy Visas Ltd ay may karapatan patungkol sa probisyon ng voucher.