Alamin ang mga must-know pagdating sa English requirements para ikaw ay Resident Visa-ready!

Samahan po ninyo kami sa 30 November 2023 (Thursday) 7:00pm para sa isa na namang informational at insightful Facebook Live!

Tuluyan na ngang nagbukas ang mga skilled residence pathways dito sa New Zealand, kaya naman dapat ay tuloy-tuloy na ang iyong paghahanda

Kung pasok ka sa isa sa mga pathways na ito, may partikular na English language requirement na kailangan mong ma-meet, at maaaring pati na rin ng iyong pamilya. At kahit hindi ka pa eligible ngayon, it’s never too early para sa iyong preparasyon.

Take advantage of our Facebook Live para matuto!

Ang aming expert Licensed Immigration Adviser na si Don Villanueva ay iga-guide kayo sa ating talakayan. Sasamahan din tayo ni Liza Topacio, ang aming Liaison Officer, para magbahagi ng kanyang experiences at insights sa ating mga topics.

We will be discussing:

  • Ano ang mga Resident Visa categories na kailangan ng English Requirements?
  • Ano ang mga tests na available, at ano ang minimum score na kailangan kong i-meet?
  • Kailangan din ba mag take ng English Test ng aking pamilya?
  • Paano kung hindi ma-meet ang English Test results?
  • Ano ang kailangan kong gawin ngayon?

Thursday, 30 November 2023
7:00pm (New Zealand Time) | 2:00pm (Philippine Time)

Huwag palampasin ang pagkakataong ito para first-hand na makinig sa aming expert consultants nang walang bayad.

I-like ang aming Facebook page para makita ang aming mga updates. Mag-register na rin sa baba para makatanggap ka ng event reminders mula sa’min.

Magkita-kita po tayo sa ating Facebook Live!

REGISTER BELOW FOR NEWS & UPDATES

SA PAG-BOOK SA WEBINAR NA ITO, IKAW AY MAKAKASAMA SA LIST NG EXCLUSIVE RECIPIENTS NG PINOY VISAS NZ NEWSLETTER!

✓ Valid number ✕ Invalid number